Matt Linoljefärg Gejser mörk

Buy this
  • från 400,00 kr

Kulören GEJSER MÖRK

Äntligen en linoljefärg för inomhusbruk som varken är hälsoskadlig eller miljöfarlig! Med linolja som bindemedel är vår matta linoljefärg ett naturligt och hållbart val. För en sund inomhusmiljö, fri från plast. Färgen fäster på de flesta underlag och ger en tålig och vacker yta


Färgen har hög täckförmåga och målas outspädd 1-2 gånger på en grundad eller icke sugande yta. Färgen kan appliceras på nästan alla underlag som PH-neutral puts, trä, skivmaterial, tidigare målad yta, metall mm. OBS! Obehandlade starkt sugande underlag grundas först med Ottosson Linoljefärg Vit Grund Inomhus.

Färgåtgång: 6-14 kvm.


SÄKERHETSDATABLAD: https://app.ecoonline.com/app/api/document/v1/sds/13237773/pdf?accesskey=WnYMAv7B1bIk02p/eyQbAnN55MZtiIBPCMtbTHEdV650nxdpma/ZVBgWPTiz821w&applicationID=7&int_status